KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Lublin
23 - 24 września 2019
Lubelskie Centrum Konferencyjne


Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2018   Pobierz PDF

* Panel Otwierający, Forum Partnerów, Giełda Grantodawców oraz linie programowe KULTURA, REGIONALNE PARTNERSTWA,
DZIEDZICTWO I POJEDNANIE, NAUKA I EDUKACJA współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 • 9:00 - 10:00 CSK / Hall

  Rejestracja i kawa

 • 10:00 - 10:30 CSK / Sala Operowa

  Otwarcie Kongresu

 • 10:30 - 11:30 CSK / Sala Operowa

  WYKŁAD INAUGURACYJNY

  Perspektywa europejska czy współpraca sektorowa dla stowarzyszonych krajów partnerskich Partnerstwa Wschodniego? Jaka jest przyszłość projektu Partnerstwa Wschodniego?
  Bartosz Cichocki - podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki wschodniej i polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • 11:30 - 13:00 CSK / Sala Operowa

  PANEL OTWIERAJĄCY
  Marzenia o wolności - w 100. rocznicę niepodległości


  Moderator:
  Krzysztof Stanowski
  - Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej - Urząd Miasta Lublin, były Wiceminister Spraw Zagranicznych

  Paneliści:
  Artur Michalski
  - Ambasador RP na Białorusi
  Cornelius Ochmann - dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
  William Tompson - Dyrektor Sekcji Eurazjatyckiej, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
  Volodymyr Bachynsky - Radca-minister Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
  Piotr Krauchanka - minister spraw zagranicznych Białorusi w latach 1990-1994
  Hasan Hasanov - Ambasador Azerbejdżanu w Polsce
  Tiina Tarkus -
  Konsul Ambasady Estonii w Rzeczypospolitej Polskiej


  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 11:30 - 15:30 CSK /

  Forum Partnerów

 • 11:30 - 15:30 CSK /

  Giełda Grantodawców

 • 11:30 - 13:00 LCK / S6

  SESJA TOWARZYSZĄCA
  Warsztat: Klastry na rzecz Partnerstwa Wschodniego - prezentacja projektów i klastrów

  Partner panelu:
  Wschodni Klaster ICT
 • 13:00 - 14:00 LCK / C5

  Lunch

 • 14:00 - 15:30 CSK /
  Kultura

  Panel dyskusyjny: Modele finansowania kultury

  Opis panelu:
  Celem panelu będzie wymiana doświadczeń dotyczących różnych modeli finansowania działalności artystycznej i kulturalnej, porównania sposobów praktycznych i teoretycznych paradygmatów obecnych w wybranych krajach Europy (Unia Europejska, Partnerstwo Wschodnie, państwo niezrzeszone), a także opracowanie rekomendacji. Tematem międzynarodowego, interkulturalnego dialogu będzie także m.in. tworzenie marki miejsca w oparciu o rozwiązania finansowe, system pracy projektowej oraz jego wyzwania i konsekwencje dla sektora kultury. Komplementarna względem panelu międzynarodowa giełda grantodawców, forum partnerów oraz sesje B2B zorganizowane w ramach KIEW 2018 stanowić będą dodatkową możliwość integracji, wymiany doświadczeń oraz poglądów.

  Moderator:
  Prof. dr hab. Dorota Ilczuk -
  Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Warszawa

  Paneliści:
  Andreas Bauer -
  Ars Electronica, Linz, Austria
  Rarita Zbranca -
  AltArt, Cluj-Napoca, Rumunia
  Natalia Bunda -  
  Pałac Kultury, Lwów, Ukraina
  Tomasz Pańczyk -
  Szczebrzeszyn - Festiwal Stolica Języka Polskiego, Warszawa
  Cezary Hunkiewicz -
  Europejska Fundacja Kultury Miejskiej / Brain Damage Gallery, Lublin

  Partner panelu:
  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 14:00 - 15:30 LCK / S1
  Regionalne partnerstwa

  Seminarium OECD: Krajowe Systemy Kwalifikacji oraz Standardy Zawodowe: perspektywa porównawcza oraz priorytety dla Białorusi

  To seminarium opiera się na wynikach pierwszych warsztatów projektowych, które odbyły się w Mińsku w dniach 14-15 czerwca 2018 r. poświęconych rozwiązywaniu luk w umiejętnościach za pośrednictwem Krajowych Systemów Kwalifikacji (KSK) i Standardów Zawodowych (SZ). Spotkanie zostanie podzielone na dwie sesje tematyczne. Podczas pierwszej sesji mówcy przedstawią porównawczą perspektywę dla instytucji i pojawiających się podejść do przewidywania zapotrzebowania na umiejętności i polityki promujące uczenie się przez całe życie na zmieniającym się rynku pracy. Podczas drugiej sesji prelegenci podkreślą główne osiągnięcia w zakresie rozwoju KSK/SZ, kluczowe bariery i priorytety dla przyszłości Białorusi, a także studia przypadków z Polski i Estonii.

   

  14: 00-14:10

  Powitalne uwagi:

  William Tompson, Szef Oddziału Eurazji, Globalne Relacje OECD
  Konrad Pawlik, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Gospodarczej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
  Andrey Lobovich, Pierwszy Wiceminister Pracy i Ochrony Społecznej, Białoruś

   

  Sesja 1: Podaż umiejętności na zmieniających się rynkach pracy: spojrzenie porównawcze na instytucje

  Moderotor:
  Daniel Quadbeck, Kierownik Projektu, Sekretariat Globalnej Relacji OECD

   

  14: 10-14:50

  Identyfikacja potrzeb w zakresie umiejętności w ewoluujących rynkach pracy

  Prelegenci:

  Olga Strietska-Ilina, Specjalistka ds. Umiejętności i Zatrudnienia, Międzynarodowa Organizacja Pracy
  Oleg Tokun
  , Szef Departamentu Polityki Zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Ochrony Społecznej, Białoruś
  Tiia Randma, kierownik programu OSKA, Estoński Urząd Kwalifikacji

   

  14: 50-15:30

  Skuteczne systemy kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) i programy praktyk: przykłady z krajów OECD i Białorusi

  Anthony Mann, Dział ds. Kształcenia Pozaszkolnego, Dyrekcja Edukacji OECD
  Elena Bychko, Kierownik Ośrodka Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET), Narodowy Instytut Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET), Białoruś

   

  Sesja 2: Identyfikacja priorytetów dla Białorusi – studia przypadków z Polski i Estonii

  Moderator:
  Daniel Quadbeck
  , Kierownik Projektu, Sekretariat Globalnej Relacji OECD

   

  15:45-16:15

  Wyzwania i kolejne kroki w celu ustanowienia krajowego systemu kwalifikacji i opracowania standardów pracy na Białorusi

  Tatyana Mironova, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych przy Ministerstwie Pracy i Ochrony Społecznej, Białoruś

   

  16:15-17:05

  Dyskusja panelowa: Wykorzystanie standardów zawodowych w Krajowych Systemach Kwalifikacji

  Moderator:
  Francesco Alfonso, Koordynator Projektu, Sekretariat Globalnej Współpracy OECD

  Prelegenci:
  Yuriy Gorbatsevich
  , Szef Departamentu Organizacji i Motywacji Pracy, Ministerstwo Pracy i Ochrony Społecznej, Białoruś
  Katarzyna Trawinska-Konador, Instytut Badań Edukacyjnych, Polska
  Tiia Randma, Kierownik Programu OSKA, Estoński Urząd Kwalifikacji

   

  17:05-17:15

  Uwagi końcowe:

  William Tompson, Szef Oddziału Eurazji, Globalne Relacje OECD
  Konrad Pawlik, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Gospodarczej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
  Andrey Lobovich, Pierwszy Wiceminister Pracy i Ochrony Społecznej, Białoruś


  Partner panelu:

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • 14:00 - 15:30 LCK / S2
  Regionalne partnerstwa

  Panel dyskusyjny: Kobiety w polityce zagranicznej oraz ich wpływ na współprace międzynarodową

  Opis panelu:
  Obecność kobiet w polityce demokratycznego państwa odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu świadomości społeczno-narodowej, zapewnia pełną jedność i równość obywateli. We współczesnym świecie dyplomacja w coraz większym stopniu rozwija się w oparciu o demokratyczny model współpracy międzynarodowej. Tematem dyskusji będzie wkład kobiet w rozwój współpracy międzynarodowej i dyplomacji publicznej.

  Moderator:
  Iwona Reichardt –
  zastępczyni redaktora naczelnego, New Eastern Europe

  Prelegenci:
  Olena Babakova –
  dziennikarka, członkini Stowarzyszenie Za Wolną Rosję
  Anastasiia Sergeeva –
  politolożka, członkini stowarzyszenia Za Wolną Rosję
  prof. dr hab. Agnieszka Legucka –
  analityczka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

  Partnerzy panelu:
  Nowa Europa Wschodnia
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 14:00 - 15:30 LCK / S7A
  Demokracja lokalna

  Panel dyskusyjny: Samorząd nośnikiem nowoczesnego patriotyzmu

  Moderator:
  Krzysztof Łątka
   - Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
  Aleksander Hanushchyn - Przewodniczący Lwowskiej Rady obwodowej
  Andrzej Wnuk - Prezydent Miasta Zamość
  prof. Stanisław Michałowski - politolog, Rektor UMCS
  Wojciech Wilk - Poseł na Sejm RP
 • 14:00 - 15:30 LCK / S7B
  Innowacje i biznes

  Panel dyskusyjny: Przemysły 4.0

  Opis panelu:
  Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) globalna ilość pracujących robotów przemysłowych szacowana jest na ponad 1,5 mln sztuk, a średnioroczny wzrost sprzedaży tych urządzeń na około 15 proc. Europa Środkowo-Wschodnia jest najszybciej rozwijającym się rynkiem robotyki na świecie (wzrost na poziomie 26%). Jednocześnie niektóre kraje Regionu, w tym Polska, tracą swoją konkurencyjność pod względem liczby robotów przemysłowych na 10 tys. pracowników wciąż pozostają za krajami rozwiniętymi (wg. IFR średnia europejska to 85 robotów przemysłowych, podczas gdy w Polsce są to jedynie 22 roboty). W trakcie panelu z udziałem Pana Andrzeja Sołdatego, inicjatora powołania rządowej Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki model finansowania publicznego pomoże w przyspieszeniu zmian w przemyśle. Wykorzystując doświadczenia z wdrażania inicjatywy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, spojrzymy na rolę jaką muszą odegrać fundusze w inicjowaniu zmian poprawiających konkurencyjność produkcji przemysłowej. Dodatkowo, przedstawiciele Politechniki Lubelskiej, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz biznesu, poszukają odpowiedzi na pytania, jak i gdzie zacząć zmiany w firmach, a także jak będą zmieniać się lokalne ekosystemy przemysłowe.

  Moderator:

  dr Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin

  Paneliści:
  Andrzej Soldaty - Lider Projektu "Platforma Przemysłu Przyszłości", Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Piotr Popik - Dyrektor Zarządzający Fundacji Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa 
  Zbigniew Kominek - Prezes WIKPOL Sp. z o.o.
  Tomasz Małecki - Prezes Zarządu LPNT SA
  Elwira Rycaj – Kierownik Oddziału Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej  Partner panelu:
  Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa
 • 14:00 - 15:30 LCK / S7C
  Mobilność

  Panel dyskusyjny: Zarządzanie systemem transportu zbiorowego

  Opis panelu:
  Systemom e-kart w komunikacji miejskiej oraz zagadnieniu elektromobilności poświęcony będzie panel dyskusyjny pt. „Zarządzanie systemem transportu zbiorowego”. Rozmowa moderowana będzie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie – Grzegorza Malca. Wśród panelistów znajdą się specjaliści na co dzień zarządzający transportem zbiorowym w największych miastach Polski, takich jak Warszawa, Kraków czy Łódź.
  Wprowadzenie systemu jednolitych, prostych i wygodnych płatności za przejazdy środkami komunikacji z pewnością zwiększa atrakcyjność transportu publicznego. Jak to zrobić, żeby system biletowy był przejrzysty i budził zaufanie wśród jego odbiorców? Nad optymalnym systemem poboru opłat za bilety w transporcie publicznym oraz oczekiwaniami pasażerów wobec systemów dystrybucji biletów zastanawiać się będą uczestnicy pierwszej części dyskursu.
  Z kolei drugi moduł panelu poświęcony elektromobilności jest odpowiedzią na rosnące znaczenie i zainteresowanie tematem niskoemisyjnego lub zeroemisyjnego transportu zarówno na poziomie strategii rządowych jaki i planów rozwoju transportu publicznego w miastach. Istotne jest znaczenie elektromobilnosci w kontekście rozwoju i poprawy jakości transportu zwłaszcza publicznego, polityki energetycznej państwa, a także ochrony środowiska. Uczestnicy panelu będą dyskutować nad stanem elektromobilności w Polsce, wyzwaniami i barierami jej rozwoju oraz programami rządowymi i samorządowymi, które zmierzają do jej wdrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego.

  Moderator:
  Grzegorz Malec -
  dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

  I blok 14.00-14.45 Systemy e-kart w komunikacji miejskiej. Doświadczenia polskie

  Prelegenci:
  Agnieszka Musur -
  Kierownik Działu dystrybucji biletów ZTM w Lublinie
  Zbigniew Papierski -
  Prezes Zarządu MPK Łódź Sp. z o.o.
  Roman Urbańczyk -
  Prezes Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
  Wiesław Witek -
  Dyrektor ZTM Warszawa

  II blok 14.45-15.30 Elektromobilność – nowa era w transporcie

  Prelegenci:
  Tomasz Fulara -
  Prezes Zarządu MPK Lublin Sp. z o.o.
  Jan Kuźmiński -
  Prezes Zarządu MZA Warszawa
  dr Rafał Świerczyński -
  Prezes Zarządu MPK S.A. w Krakowie
  Roman Urbańczyk -
  Prezes KZK GOP
  Wiesław Witek -
  Dyrektor ZTM Warszawa

  Partner panelu:

  Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
 • 14:00 - 15:30 LCK / S7D
  Równość

  Panel dyskusyjny: RÓŻNI ALE RÓWNI. O różnorodności w miejscu pracy

  Moderator:
  Piotr Choroś -
  Biuro Partycypacji Społecznej, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  dr Marzena Cichorzewska - Politechnika Lubelska
  Katarzyna Zabratańska - Go Responsible
  Olga Chychyna - Radna miasta Charków
 • 14:00 - 15:30 LCK / S8
  Dziedzictwo i pojednanie

  Prezentacja z dyskusją: Kamienie milowe w edukacji. Prezentacja materiałów badawczych i analiz o relacjach międzysąsiedzkich i międzyetnicznych

  Opis panelu:
  Spotkanie podzielone na dwie części – analityczną (analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, najnowsze badania socjologiczne dotyczące pojęcia sprawiedliwości wśród migrujących Ukraińców) i praktyczną (wymianę doświadczeń w zakresie edukacji kulturalnej wykorzystującej pracę z ludźmi, dokumentem i historią mówioną). Uczestnicy dyskusji omówią listę wyzwań wobec współczesnej edukacji międzykulturowej w swoich środowiskach (miastach/regionach).

  Moderatorzy:
  dr Łukasz Jasina -
  PISM, Warszawa
  Aleksandra Zińczuk -
  Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  Larisa Guzun -
  Szkoła Podstawowa w Kiszyniowie
  Mykhailo Kapustian -
  Grupa Mowa Żywa
  dr Hanna Zaremba-Kosovych -
  Akademia Nauk Ukrainy, Lwów
  Anna Dąbrowska -
  Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin

  Podsumowanie eksperta:
  Nikolai Klimeniouk -
  publicysta, Berlin

  Partner panelu:
  Grupa Mowa Żywa
  Fundacja Teren Otwarty


  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 14:00 - 15:30 LCK / S6

  SESJA TOWARZYSZĄCA
  Warsztaty: Klastry na rzecz Partnerstwa Wschodniego - sesje merytoryczne

  Partner panelu:
  Wschodni Klaster ICT
 • 15:30 - 15:45 LCK / C2 / C7 / dla Panelu Kultura w CSK

  Przerwa na kawę

 • 15:45 - 17:15 CSK /
  Kultura

  Panel dyskusyjny: Nowy Wschód: tradycje i przyszłość

  Opis panelu:
  Współczesna, zapośredniczona medialnie komunikacja stymuluje wszechstronną wymianę kulturową, co owocuje nieustannym przenikaniem się zwyczajów i praktyk lokalnych z globalnymi, a także stałym re-definiowaniem fundamentalnych pojęć takich jak: wschód, zachód, Europa, europejskość, tradycja, współczesność, nowoczesność. Przyjrzymy się oczekiwaniom i nadziejom krajów, ale też pułapkom i ograniczeniom, które wynikają z różnych kontekstów historycznych i kulturowych. Swoje miejsce w dyskusji znajdzie także charakterystyczne środowisko kultury migrantów, pełniące istotną rolę w budowaniu tożsamości artystyczno-społecznej na obszarze całej Europy, transformacje życia kulturalnego na przykładzie wybranych krajów, jak i obecność oraz recepcja kultury krajów Partnerstwa Wschodniego w krajach UE. Współpraca transgraniczna i ponadnarodowa w sferze kultury i sztuki, zwłaszcza w kontekście współpracy pomiędzy krajami UE i krajami Partnerstwa Wschodniego, to kwestia, która także zostanie podjęta, stwarzając pole do pogłębionej dyskusji na temat przenikania się dziedzictwa kulturowego / tradycji i nowoczesności.

  Moderatorka:
  Mariana Kril -
  Lublin, Polska

  Paneliści:
  Natalia Leszczenko -
  Kijów, Ukraina
  Anna Chraniuk -
  Festiwal Ukraińska Wiosna / Stowarzyszenie „Polska-Ukraina” w Poznaniu, Polska
  Krzysztof Trebunia-Tutka -
  Biały Dunajec, Polska
  Artur Klinau -
  Mińsk, Białoruś
  Svea Ideon-Marks -
  Eesti Kontsert, Tallinn, Estonia

  Partner panelu:
  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 15:45 - 17:15 LCK / S1
  Regionalne partnerstwa

  Seminarium OECD: Krajowe Systemy Kwalifikacji oraz Standardy Zawodowe: perspektywa porównawcza oraz priorytety dla Białorusi

  Sesja 2: Identyfikacja priorytetów dla Białorusi – studia przypadków z Polski i Estonii

  Moderator:
  Daniela Quadbecka
  , Kierownik Projektu, Sekretariat Globalnej Relacji OECD

   

  15:45-16:15

  Wyzwania i kolejne kroki w celu ustanowienia krajowego systemu kwalifikacji i opracowania standardów pracy na Białorusi

  Tatyana Mironova, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych przy Ministerstwie Pracy i Ochrony Społecznej, Białoruś

   

  16:15-17:05

  Dyskusja panelowa: Wykorzystanie standardów zawodowych w Krajowych Systemach Kwalifikacji

  Moderator:
  Francesco Alfonso, Koordynator Projektu, Sekretariat Globalnej Współpracy OECD

  Yuriy Gorbatsevich, Szef Departamentu Organizacji i Motywacji Pracy, Ministerstwo Pracy i Ochrony Społecznej, Białoruś
  Katarzyna Trawinska-Konador, Instytut Badań Edukacyjnych, Polska
  Tiia Randma, Kierownik Programu OSKA, Estoński Urząd Kwalifikacji

   

  17:05-17:15

  Uwagi końcowe:

  William Tompson, Szef Oddziału Eurazji, Globalne Relacje OECD
  Konrad Pawlik, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Gospodarczej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
  Andrey Lobovich, Pierwszy Wiceminister Pracy i Ochrony Społecznej, Białoruś


  Partner panelu:

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • 15:45 - 17:15 LCK / S2
  Innowacje i biznes

  Panel dyskusyjny: Kropla kanadyjskiej innowacji: nasz wkład w walkę z globalnym deficytem wody oraz problemem ściekówm


  Wstęp:
  Ewa Cichocka - Ambasada Kanady w Warszawie
   
  Moderator:
  prof. Stefan Russel - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

  Paneliści:
  Piotr Kamola - KREVOX - OSTARA Nutrient Recovery
  Andrzej Dziuba - KREVOX- ANDION North America

  Partner panelu:
  Ambasada Kanady w Polsce
 • 15:45 - 17:15 LCK / S7A
  Demokracja lokalna

  Panel dyskusyjny: Samorząd a biznes - jak zbudować transparentne relacje

  Moderator:
  Paweł Prokop -
  Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich

  Paneliści:
  Bogdan Łukasik -
  współzałożyciel i szef rady nadzorczej Modern-Expo 
  Jacek Piechota -
  prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
  Parkhomiuk Anatolii -
  dyrektor Biura Reform w decentralizacji i rozwoju, Łuck, Ukraina

  Partnerzy panelu:
  Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
  Polsko-Ukraińska Izba Godspodarcza

 • 15:45 - 17:15 LCK / S7B
  Innowacje i biznes

  Panel dyskusyjny: Inkubatory i parki naukowo-technologiczne - wsparcie dla start-up'ów i naukowców

  Moderator:
  Tomasz Małecki - prezes zarządu LPNT SA

  Paneliści:
  Daniel Dereniowski - KWADRAT - Podkarpacka Przestrzeń Kreatywna
  Oleg Lahodniuk - Visegrad.Creativ, Prorektor Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Środowiskiem w Równem
  Bartłomiej Ostrowski - Wrocławski Park Technologiczny
  Piotr Pietras - EduLab Sp. z o.o., Lublin
  Volodymyr Panchenko - Dyrektor Instytutu Rozwoju Miasta Dnipra, Ukraina

  Partner panelu:
  Lubelski Park Naukowo-Technologiczny 
 • 15:45 - 17:15 LCK / S7C
  Mobilność

  Panel dyskusyjny: Jak rozwijać turystykę rowerową?

  Moderator:
  Krzysztof Kowalik - Porozumienie Rowerowe - Towarzystwo dla Natury i Człowieka

  Paneliści:
  Wanda Nowotarska - Pełnomocnik Marszałka ds. komunikacji rowerowej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  Marcin Hyła - Prezes Stowarzyszenia Miasta dla rowerów
  Dariusz Donica – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
  Sergiy Tolstikhin - NGO Agencja rozwoju zrównoważonego ASTAR, Ukraina
  Ed Lancaster - Senior Policy Officer – Turystyka rowerowa i polityka regionalna, Europejska Federacja Rowerowa

  Partner panelu:
  Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 • 15:45 - 17:15 LCK / S7D
  Równość

  Panel dyskusyjny: Kobiety w administracji publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej

  Moderator: 
  dr Maria Mazur -
  prorektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

  Paneliści:
  Ludmila Barba – Compania Teleradio, Kiszyniów, Mołdowa
  Iryna Ivanochko – Wydział Kultury i Turystyki Administracji Rejonu Mykolajowskiego obwodu lwowskiego
  Nugzar Kokhreidze – Prezes pozarządowej organizacji Naukowo-Intelektualny Klub "Dialog Pokoleń", Gruzja

  Partner panelu:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • 15:45 - 17:15 LCK / S8
  Dziedzictwo i pojednanie

  Studium przypadku: Narracje pamięci we współczesnych miejscach pamięci, muzeach, szkołach i sieci

  Opis panelu:
  Przedstawiciele różnych środowisk zaprezentują krótkie 10-minutowe study case z prowadzonych przez nich projektów historycznych. Po prezentacji dyskusja z udziałem ekspertów.

  Moderator:
  Aleksandra Zińczuk -
  Urząd Miasta Lublin

  Wprowadzenie:
  Krzysztof Stanowski -
  Urząd Miasta Lublin

  Prezentacje projektów historycznych:
  dr Sviatoslav Chyruk -
  Rada Miasta Dnipro
  dr Bohdan Łazorak -
  Muzeum Iwana Franka w Naguyevychah, Drohobycz
  Ewa Romanowska -
  Fundacja Borussia, Olsztyn
  Alicja Magiera -
  Dom Słów w Lublinie
  Piotr Krauchanka -
  minister spraw zagranicznych Białorusi w latach 1991-1994

  Komentarze ekspertów:
  Mykola Kniazhytsky -
  Rada Najwyższa Ukrainy, Kijów
  Krzysztof Stanowski -
  Urząd Miasta Lublin
  dr Sławomir Poleszak -
  redaktor naczelny portalu Ohistorie.eu

  Partner panelu:

  Grupa Mowa Żywa
  Fundacja Teren Otwarty

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 15:45 - 17:15 LCK / S6

  SESJA TOWARZYSZĄCA
  Panel dyskusyjny: Klastry na rzecz Partnerstwa Wschodniego - sesja KlasGRID

  Partner panelu:
  Wschodni Klaster ICT
 • 17:15 - 17:30 LCK / C2 / C7

  Przerwa na kawę

 • 17:30 - 19:00 CSK /
  Kultura

  Panel dyskusyjny: Szerzej o kulturze: partycypacja, kultura wernakularna

  Opis panelu:
  Post-ponowoczesne zjawiska powszechne w szerokim obiegu kulturalnym Europy Zachodniej, wciąż postrzegane są na Wschodzie jako niegodne publicznego wsparcia. Mimo tych trudności młodzi artyści i animatorzy kultury w krajach Europy Wschodniej działają prężnie i na światowym poziomie wzbudzając podziw wśród swoich zachodnich koleżanek i kolegów. Działania w obszarze muzyki, sztuk wizualnych, nowych mediów, czy street-artu, mimo braku wsparcia instytucjonalnego, zyskują międzynarodowy rozgłos. Będziemy starali się zdiagnozować stan kultury tworzonej wernakularnie, pokazać jej najciekawsze osiągniecia oraz wypracować rekomendacje, które umożliwią zmianę krzywdzących stereotypów wpływających na wartościowanie działań artystycznych wynikających z niezrozumienia ich istoty i istotności w kontekście globalnych zmian społecznych zachodzących w XXI w.

  Moderatorka:
  Olga Maciupa -
  Ukraina / Polska

  Paneliści:
  Cezary Chwicewski -
  Up to Date Festival, Białystok
  Anastasia Kosodij - Ukraina
  Grzegorz Reske -
  EEPAP / IETM - Network for Contemporary Performing Arts, Warszawa

  Partner panelu:
  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 17:30 - 19:00 LCK / S2
  Regionalne partnerstwa

  Panel dyskusyjny: Jakie formy współpracy regionalnej są najbardziej skuteczne?

  Opis panelu:
  Współpraca regionalna w każdym państwie ma swoje odmienności i swoją specyfikę. Również na wschodniej granicy Unii Europejskiej formy współpracy bardzo się różnią. Jakie formy wsparcia partnerskiego są potrzebne i aktualne z państwami sąsiadującymi? Co udało się zrobić wspólnie z najbliższymi sąsiadami z krajów Unii Europejskiej? Jakie wzory możemy przejąć od regionów tzw. Starej Unii?

  Moderator:
  Galina Grabarczuk - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Polska

  Paneliści: 
  Marcin Filip
  - Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”
  Irina Itani - Dyrektor Zakładu Komunalnego”Agencja Rozwoju Euroregionu Bug”, Ukraina
  Ivan Shchadranok - Dyrektor Fundacji „Interakcja” Białoruś
  Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
  Martin Guillermo Ramirez - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Niemcy

  Partner panelu:
  Euroregion Bug

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 17:30 - 19:00 LCK / S7A
  Demokracja lokalna

  Panel dyskusyjny: Samorząd terytorialny - ile polityki ile menedżerstwa w zarządzaniu lokalnym

  Moderator:
  dr Jarosław Czerw - Sekretarz Gminy Gościeradów

  Paneliści:
  Maria Havinska - Sekretarz miasta  Chodoriv, Ukraina
  Anna Augustyniak - Sekretarz Województwa Lubelskiego
  Gabriela Wyszyńska – Sekretarz Powiatu Lubartowskiego
  Sławomir Smolak – Sekretarz Gminy Trzebieszów

  Partner panelu:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • 17:30 - 19:00 LCK / S7B
  Innowacje i biznes

  Panel dyskusyjny: Kompetencje przyszłości a zawody przyszłości

  Moderator:
  Tomasz Małecki - Prezes zarządu LPNT SA

  Paneliści:
  dr Joanna Hołda - dyrektor Lubelskiego Instytutu Designu
  Gustaw Jakubowski - Conceptual Designer i współtwórca projektu Akven
  Dorota Skwarek - Z-ca Dyrektora Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL
  prof. Viktor Moshinsky - Rektor Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Środowiskiem w Równem
  Piotr Pokorny - Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

  Partner panelu:
  Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

 • 17:30 - 19:00 LCK / S1

  WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: Wojna na Donbasie - problem nie tylko Ukrainy

  Wojna na wschodzie Ukrainy, która nieustannie toczy się od 2014 roku, coraz rzadziej przykuwa uwagę międzynarodowej opinii publicznej. Jest to konflikt, który toczy się na obrzeżach Europy, lecz jego przebieg i trwanie znacząco wpływa na sytuację w całym regionie. Przedmiotem dyskusji będzie odpowiedź na pytanie dlaczego przebieg i przyszłość konfliktu na Wschodzie Ukrainy jest ważny dla przyszłości całego regionu Europy Wschodniej oraz Unii Europejskiej.

  Moderatorka:
  Iwona Reichardt, New Eastern Europe

  Uczestnicy spotkania:
  Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  Olena Babakowa, Fundacja WOT.
  Paweł Pieniążek, autor książki "Wojna, która nas zmieniła"

  Organizatorzy:
  New Eastern Europe
  Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae"
  Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie 
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • 17:30 - 19:00 LCK / S7C
  Mobilność

  Panel dyskusyjny: Lubelskie lotnisko jako przykład start-upu

  Prezentacja Ireneusza Dylczyka - Dyrektora handlowego Portu Lotniczego Lublin

  Partner panelu:

  Port Lotniczy Lublin
 • 17:30 - 19:00 LCK / S7D
  Równość

  Panel dyskusyjny: Niewidzialni mieszkańcy miast: obecność obcokrajowców w przestrzeni kultury

  Moderator:
  Anna Dąbrowska - Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin

  Paneliści:
  Anna Fedas – Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot
  Tatiana Gushchina - Nieformalna społeczność imigrantów rosyjskojęzycznych w Gdańsku
  Waldemar Tatarczuk - Dyrektor Galerii Labirynt, Lublin
  Alim Aliiev - Dyrektor programowy Krymskiego Domu w Kijowie

  Partner panelu:
  Stowarzyszenie Homo Faber
 • 17:30 - 19:00 LCK / S8
  Dziedzictwo i pojednanie

  Okrągły stół: Przemiany w regionie: transkulturowość dawniej i dziś

  Opis panelu:
  W czasie dyskusji zaprezentowane zostaną dobre praktyki działań edukacyjnych i kulturowych na rzecz pojednania i dialogu, odwołujące się do wspólnego wielonarodowego i wieloetnicznego dziedzictwa kulturowego i historycznego, a jednocześnie inspirowane obserwacjami i świadomymi odnoszeniu się do przemian społecznych i demograficznych, zachodzących w społeczeństwach europejskich pod wpływem intensyfikujących się procesów migracyjnych oraz powiązanie tych procesów z kształtowaniem się nowej regionalnej tożsamości. Przyczynkiem do dyskusji staną się doświadczenia środowiska olsztyńskiej Fundacji „Borussia” (Polska) i jej partnerów z Rosji i Niemiec, związane z obszarem dawnych niemieckich Prus Wschodnich, po II wojnie światowej części Polski, Rosji i Litwy. Wspólnie z uczestnikami spotkania zastanowimy się, na ile doświadczenia te można uniwersalizować.

  Moderator:
  Ewa Romanowska - Fundacja Borussia, Olsztyn

  Paneliści:
  Yvonne Meyer - Fundacja im. Roberta Boscha, Lipsk
  Benedykta Łuszczyk - Gusiew, ob. Kaliningradzki


  Partner panelu:
  Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”
  Kultura Enter

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 17:30 - 19:00 LCK / S6

  SESJA TOWARZYSZĄCA
  Prezentacja: Klastry na rzecz Partnerstwa Wschodniego - dobre praktyki Krajowych Klastrów Kluczowych

  Partner panelu:
  Wschodni Klaster ICT
 • 19:00 - LCK / C5

  Kolacja

* Panel Otwierający, Forum Partnerów, Giełda Grantodawców oraz linie programowe KULTURA, REGIONALNE PARTNERSTWA,
DZIEDZICTWO I POJEDNANIE, NAUKA I EDUKACJA współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 • 9:30 - 10:00 LCK / Atrium

  Rejestracja i kawa

 • 10:00 - 11:00 LCK / S2

  Wykład gościa specjalnego

  dr Paweł Kowal - Instytut Studiów Politycznych PAN, były Poseł do Parlamentu Europejskiego 
 • 11:00 - 11:15 LCK /

  Przerwa

 • 11:15 - 13:00 LCK / S2
  Regionalne partnerstwa

  Panel dyskusyjny: Instytucjonalne i grantowe formy wsparcia rozwojowego dla beneficjentów krajów Partnerstwa Wschodniego

  Moderator:
  Anna Jastrzębska - Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  Ewa Adamczuk - Ekspert ds. Programu, koordynator Zespołu ds. Mikroprojektów, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu PL-BY-UA 2014-2020
  Adam Sauer - Kierownik Programów – Ukraina, Fundacja Solidarności Międzynarodowej
  Halyna Lytvyn - dyrektorka wykonawcza, Stowarzyszenie samorządów "Euroregion Karpaty-Ukraina"
  Natalia Gmurkowska - Doradca Zarządu FRDL ds. krajów Europy Wschodniej
  Andrzej Skórski - Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 11:15 - 13:00 LCK / S7A
  Demokracja lokalna

  Panel dyskusyjny: Społeczeństwo obywatelskie w wybranych krajach Grupy Wyszegradzkiej - wyzwania i perspektywy


  Moderator:
  Martyna Bogaczyk - Fundacja Edukacja dla Demokracji, Polska

  Prelegenci:
  Pavlina Janebova - Stowarzyszenie Spaw Międzynarodowych, Czechy
  Nora Koves - niezależna ekspertka, Węgry
  Piotr Skrzypczak - Stowarzyszenie Homo Faber, Polska

  Partner panelu:
  Fundacja Edukacja dla Demokracji
 • 11:15 - 13:00 LCK / S7B
  Polityka i bezpieczeństwo

  Panel dyskusyjny: Państwa Partnerstwa Wschodniego. Niepodległość, demokracja, konsolidacja.

  Moderatorzy:
  prof. dr hab. Walenty Baluk -
  CEW i Wydział Politologii UMCS
  dr Paweł Kowal -
  Instytut Studiów Politycznych PAN

  Paneliści:
  prof. dr hab. Hryhorii Perepelytsia -
  Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T.Szewczenki
  prof. dr hab. Sergiy Fedunyak -
  Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza
  prof. dr hab. Alexsandre Kukhianidze -
  Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. I. Javakhishvili
  prof. dr hab. Agnieszka Legucka -
  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  prof. Mykhaylo Nagornyak - Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka

  Partner panelu:

  Centrum Europy Wschodniej UMCS
  Wydział Politologii UMCS
 • 11:15 - 13:00 LCK / S7C
  Nauka i edukacja

  Panel dyskusyjny: Edukacja europejska - doświadczenia programów kształcenia dla potrzeb integracji europejskiej

  Opis panelu:

  Panel będzie się koncentrował na problematyce rozwoju programów edukacyjnych nt. integracji europejskiej zarówno w państwa członkowskich UE jak i w państwach stowarzyszonych z UE, na podstawie doświadczeń z Francji, Polski i Ukrainy, które zostaną zaprezentowane przez panelistów.  Panel rozpocznie się od krótkich prezentacji każdego z uczestników, w których przedstawią oni swoje doświadczenia kształcenia nt. integracji europejskiej. Po prezentacjach nastąpi dyskusja na temat dobrych praktyk oraz współczesnych wyzwań i problemów z edukacja europejską w poszczególnych państwach i instytucjach. Dyskusja będzie miała na celu stymulowanie współpracy i wspólnych programów edukacyjnych pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w panelu oraz reprezentowanymi wśród publiczności jak również stworzenie okazji do sieciowania uczestników zainteresowanych programami w zakresie studiów europejskich. Panel dotyczył będzie nauczania na poziomie wyższych, szkół powszechnych a także edukacji pozaformalnej.


  Moderator:
  dr Julita Rybczyńska -
  Centrum Europejskie UMCS

  Paneliści:
  prof. Antonina Tokarska -
  Politechnika Lwowska
  prof. Jean Denis Mouton -
  Europejskie Centrum Uniwersyteckie (CEU Nancy), Uniwersytet w Lotaryngii
  dr Andrzej Dumała -
  UMCS, Team Europe
  dr Olga Chychyna -
  Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina

  Partner panelu:
  Centrum Europejskie UMCS

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 11:15 - 13:00 LCK / S7D
  Turystyka

  Panel dyskusyjny: Budowanie publiczności eventowej w praktyce

  Opis panelu:
  Rozwój Widowni to (w dużym uproszczeniu) marketing sztuki, który wychodzi daleko poza „sprzedaż wydarzeń“ - ma za zadanie aktywizować społeczność wokół działań organizacji, budować relacje z publicznością, animować i rozwijać jej zainteresowania. Chodzi więc zarówno o powiększanie widowni projektów, jak i poznanie i budowanie jej potrzeb. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej. Widownią są wszyscy odbiorcy działań organizacji zajmujących się kulturą i sztuką: odbiorcy działań, goście, czytelnicy, słuchacze, widzowie, uczniowie, studenci, partnerzy i sponsorzy. W ramach panelu turystycznego chcemy omówić doświadczenia organizatorów wydarzeń w związku z budowaniem grupy docelowej wydarzenia oraz sieci partnerów. Porozmawiamy o relacji budowanej pomiędzy formułą, a miastem organizacji wydarzenia.

  Moderator:
  Agata Patoleta - kierownik referatu ds turystyki, Urząd Miasta Lublin

  Prelegenci:
  Agnieszka Ciesielska - Influencer, eventowy bloger (EventowaBlogerka.pl), producent wydarzeń w Polsce (Agencja Everitum), wykładowca.
 • 11:15 - 13:00 LCK / S8
  Dziedzictwo i pojednanie

  Prezentacja: Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii. Prezentacja projektu i efektów.

  Opis panelu:
  Panel pozwoli na przedstawienie wydawnictwa pomocy naukowych dla nauczycieli historii w Polsce i w Rosji. Dwa tomy tego wydawnictwa, przygotowane we współpracy IESW z Instytutem Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, opublikowane zarówno po polsku jak i po rosyjsku dotyczą dziejów od XIV do XIX wieku. Całość została przygotowana dzięki grantowi uzyskanemu w Narodowym Centrum Nauki. Nad wydawnictwem pracowali wspólnie polscy i rosyjscy historycy, a także nauczyciele historii. Każdy z tekstów wydawnictwa został napisany wspólnie przez polskiego i rosyjskiego autora. Wydawnictwo to ważny krok w stronę lepszego zrozumienia przez Rosjan polskiej wrażliwości historycznej i lepszego zrozumienia przez Polaków uwrażliwień rosyjskich.

  Moderator:
  dr Marek Radziwon -
  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa

  Paneliści:
  prof. Mirosław Filipowicz -
  Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie
  dr Kirył Koczegarow -
  Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa
  dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz -
  Dyrektorka forumIdei, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
  Krzysztof Styczyński -
  Nauczyciel w liceum, Lublin

  Partner panelu:

  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 11:15 - 13:00 LCK / S1

  SESJA ZAMKNIĘTA
  Seminarium OECD

 • 13:00 - 14:00 LCK / C5

  Lunch

 • 14:00 - 15:30 LCK / S2
  Regionalne partnerstwa

  Panel dyskusyjny: Diagnoza współpracy na pograniczu polsko-rosyjsko-białoruskim

  Moderator:
  Daniel Dragan - Agencja Rozwoju Strategicznego i Lokalnego, Polska

  Paneliści:
  prof. Roman Savenkov - Uniwersytet w Woroneżu, Rosja
  Stanislav Mitrakovich - Centrum Koniunktury Politycznej Rosja
  Aleksandr Autushka-Sikorski - Białoruski Instytut Studiów Strategicznych, Białoruś
  Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, UMWL
  Krzysztof Mrozek - Fundacja im. Stefana Batorego
  Denis Mironiuk - Ministerstwo Kultury i Turystyki Obwodu Kalingradzkiego, Rosja

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 14:00 - 15:30 LCK / S7A
  Demokracja lokalna

  Panel dyskusyjny: Partnerstwa samorządowe dla rozwoju

  Moderator:
  dr Ihor Kaspruk - Dyrektor NGO Europejski Dialog 

  Paneliści:
  Jan Mołodecki - Wójt gminy Hrubieszów, Prezes Związku Gmin Lubelszczyzny
  Piotr Dragan - Wójt Gminy Wisznice
  Teresa Kot - Wójt Gminy Jastków, Lubelski Obszar Funkcjonalny
  dr Oleksandr Sofiy - Kierownik grupy analitycznej, NGO Dialog Europejski, Lwów

  Partner panelu:
  NGO Europejski Dialog
 • 14:00 - 15:30 LCK / S7B
  Polityka i bezpieczeństwo

  Panel dyskusyjny: Partnerstwo Wschodnie – przyszłość instrumentu polityki wschodniej w perspektywie nowego budżetu i reformy Unii Europejskiej

  Opis panelu:
  Celem panelu jest zainicjowanie dyskusji w sprawach przyszłości głównego instrumentu polityki wschodniej Unii Europejskiej, jakim jest Partnerstwo Wschodnie. Jest to podstawowy projekt współpracy Unii Europejskiej z państwami za jej wschodnią granicą zapoczątkowany w 2008 r. Od tego czasu sytuacja w Unii Europejskiej, ale i w państwach Europy Wschodniej, w szczególności na Ukrainie zaangażowanej w konflikt z Rosją, uległa zasadniczym przeobrażeniom. Przedmiotem dyskusji będzie zatem: ocena dotychczasowych osiągnięć inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, diagnoza problemów i wyzwań dotykających państwa Partnerstwa Wschodniego oraz Unię Europejską oraz sformułowanie perspektyw instrumentów polityki wschodniej Unii Europejskiej, zwłaszcza powyższej inicjatywy

  Moderator:
  dr hab. Beata Piskorska -
  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

  DIALOG OBYWATELSKI Z Maciejem Popowskim - Z-ca Dyrektora Generalnego Dyrektoriatu ds. Sąsiedztwa i Negocjacji Rozszerzeniowych w Komisji Europejskiej w Brukseli (DG NEAR)

  Paneliści:
  dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz -
  Dyrektorka forumIdei, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
  dr Ostap Kushnir - 
  Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  Prof. Anatoliy Kruglashov - Czerniowecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
  dr Małgorzata Bonikowska - 
  Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, doktor nauk humanistycznych 

  Partnerzy panelu:
  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
  Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych - ERIA
  Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich O. Lublin


 • 14:00 - 15:30 LCK / S7C
  Nauka i edukacja

  Panel dyskusyjny: Migranci w szkole

  Opis panelu:
  Migracja zarówno związane z edukacją, poszukiwaniem pracy jak i będące rezultatem konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowymi stały się naturalnym zjawiskiem w Europie. W naturalny sposób towarzyszy im pojawianie się w szkołach dzieci z innego systemu edukacji, lub jak w przypadku Ukrainy - dzieci wypędzonych z terenów objętych wojną i okupowanych. W Wielkiej Brytanii przybywa rocznie około 25 tys. uczniów z nowych państw Unii. W szkołach w Lublinie jest dziś kilkuset uczniów imigrantów w tym dwie klasy w szkole dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. W Krakowie uczniów migrantów jest ponad 2,5 tys. Liczba uczniów z innych systemów edukacji gwałtownie rośnie. W Polskich szkołach najwięcej jest Ukraińców, dość dużą grupę stanowią też dzieci wietnamskie. W ostatnich dziesięcioleciach przez lubelskie szkoły przewinęło się wielu uczniów z Korei czy uchodźców z Czeczenii. Gwałtownie rosnąca liczba uczniów z innych systemów edukacji oraz uczniów naszych szkół kontynuujących naukę za granicą zaskoczyła szkoły nie tylko w naszym regionie. Nauczyciele chwalą, że nowi uczniowie są pilni i ambitni, ale też szkoły okazują się są słabo przygotowane do radzenia sobie z uczniami słabo znającymi język. Panel Migranci w szkole ma być okazją do rozmowy o standardach i praktyce dotyczącej edukacji dzieci migrantów w tym uchodźców. Chcemy podzielić się doświadczeniami Polski jak i zastanowić się jak na migracje uczniów powinny przygotować się kraje regionu. Wspólnie odpowiedzieć na pytanie: Jak przygotować nasze szkoły do uczniów migrantów i jak dostosować nasze systemy edukacji, by były przygotowane do nauki w szkole w innym kraju. 

  Moderator: 
  Krzysztof Stanowski - 
  Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej - Urząd Miasta Lublin, b. wiceminister edukacji

  Paneliści:
  Marina Hulia - 
  Laureatka nagrody im. Ireny Sendlerowej, inicjatorka edukacji dzieci czeczeńskich w Brześciu
  Maryja Łucewicz-Napałkow -
  Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pierwszego w Warszawie Międzyszkolonego i Międzyprzedszkolnego Zespołu Nauczania Mniejszości Białoruskiej
  Joanna Wójtowicz - 
  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  Elżbieta Płaszczyk - 
  specjalista ds. współpracy międzynarodowej i projektów FRDL, Łódź
  dr Adam Kalbarczyk - 
  Dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lubliniе

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 14:00 - 15:30 LCK / S7D
  Turystyka

  Panel dyskusyjny: Komunikacja marketingowa usług turystycznych

  Opis panelu:
  Czy działania marketingowe to domena wyłącznie dużych korporacji? Czy własne logo i ulotki wystarczą by wypromować swoje usługi? Co to znaczy spójny z marką? Czy miastom potrzebna jest marka? Te i wiele innych pytań zadamy podczas trzeciej linii tematycznej. Wspólnie z ekspertami porozmawiamy o tym na czym polega budowanie i wdrażanie marki na co dzień, czego się obawiamy i jak długa drogę należy przejść od pomysłu na siebie aż do kreacji graficznej i zaangażowania.

  Moderator:
  Agata Patoleta - kierownik referatu ds turystyki, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  Miriam Szypielewicz - Account Manager, Agencja Kreatywna MOXIE
  Aleksandra Piesiak - Account Manager, Agencja Kreatywna MOXIE

 • 14:00 - 15:30 LCK / S8
  Dziedzictwo i pojednanie

  Debata: Wspólnota doświadczeń - polityka terroru i głodu

  Opis panelu:
  Omówienie represji stalinowskich na Ukrainie, Białorusi i Mołdawii. Jak kolektywizacji wsi przyczyniła się do głodu w tych krajach i jakie formy represji stosowano wobec ich obywateli. Zastanowimy się, czy czystki etniczne w różnych regionach Europy i Azji mogą stanowić przyczynek do szerzej dyskusji o wspólnocie doświaczeń różnych społeczności.

  Moderator:
  Aleksandra Zińczuk - Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  prof. Sergiu Musteata - Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Ion Creanga, Kiszyniów, Mołdawia
  prof. Artem Kharchenko - Charkowski Uniwersytet Techniczny, Ukrainа
  Valiantina Miatlitskaya - Uniwersytet Państwowy im. Franciszka Skaryny w Homlu, Białoruś

  Partnerzy panelu:
  Grupa Mowa Żywa
  Kultura Enter

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 14:00 - 15:30 LCK / S1

  SESJA ZAMKNIĘTA
  Seminarium OECD

 • 15:30 - 15:45 LCK / C2 / C7

  Przerwa na kawę

 • 15:45 - 17:15 LCK / S2
  Regionalne partnerstwa

  Panel dyskusyjny: Unia Europejska wczoraj, dziś i jutro. Perspektywa członków i kandydatów.

  Opis panelu:
  Przedmiotem panelu będą aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej w przestrzeni wewnętrznej i międzynarodowej na przełomie wieków oraz w przyszłości. Do najważniejszych z nich należą: przeobrażenia UE dokonujące się w XXI wieku; przyszłość Unii Europejskiej w obliczu narastającego eurosceptycyzmu obywateli państw członkowskich; konsekwencje Brexitu, kryzysu migracyjnego oraz projektów Francji i Niemiec reformy UE dla jej dalszego rozszerzenia; szanse i możliwości państw Bałkanów Zachodnich oraz Partnerstwa Wschodniego na przystąpienie do UE; pozycja Polski w UE oraz relacje UE ze światowymi potęgami: USA, Chinami i Rosją.

  Moderator:
  dr hab. Beata Piskorska -  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

  Paneliści:
  Ludmila Barba - starszy wydawca programów politycznych, ekonomicznych i społecznych w TV Moldova 1 (Teleradio-Moldova)
  dr Małgorzata Bonikowska - Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, doktor nauk humanistycznych
  Andrzej Skórski - Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin
  Mykola Kniazhytsky - Poseł Rady Najwyższej Ukrainy
  Nugzar Kokhreidze – prezes pozarządowej organizacji Naukowo-Intelektualny Klub "Dialog Pokoleń", Gruzja

  Partner panelu:
  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin
  Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 15:45 - 17:15 LCK / S7A
  Demokracja lokalna

  Panel dyskusyjny: Informacja statystyczna jako czynnik rozwoju

  Opis panelu:
  Informacja pełni niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu nowoczesnej gospodarki oraz współczesnego społeczeństwa, znajdując również szerokie zastosowanie w zakresie współpracy międzynarodowej. Aktualnie niemal żadna inicjatywa o charakterze międzynarodowym nie może zostać podjęta, jeżeli nie jest oparta na znajomości rzetelnych i porównywalnych danych. Tym samym szczególne znaczenie informacji statystycznej wiąże się z pełnioną przez nią rolą czynnika stymulującego rozwój, poprzez zapewnienie dostępu do wiarygodnej, rzetelnej i obiektywnej informacji. Celem panelu jest dyskusja nt. rosnącego zapotrzebowania w zakresie danych o zjawiskach i procesach społeczno-gospodarczych w układach transgranicznych i międzynarodowych oraz wyzwań związanych z koniecznością zapewnienia międzynarodowej porównywalności badań i danych statystycznych.

  Moderator:
  dr Oleksandr Sofiy - Kierownik grupy analitycznej, NGO Europejski Dialog, Lwów, Ukraina 

  Paneliści:
  dr Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie
  Svitlana Zymovina – Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego w Obwodzie Lwowskim, Ukraina
  Volha Vilauskaya – Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Brzeskiego, Białoruś
  dr Marek Cierpiał-Wolan - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

  Partner panelu:
  Urząd Statystyczny w Lublinie
 • 15:45 - 17:15 LCK / S7B
  Polityka i bezpieczeństwo

  Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Rosja Putina 4.0: (geo)polityka i bezpieczeństwo

  Opis panelu:
  Dyskusja na temat stosunków w trójkącie Niemcy-Polska-Rosja Putina 4.0 będzie dotyczyła  (geo)polityki – zmian, jakie zaszły na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej wskutek procesów integracji europejskiej państw tego obszaru, z perspektywy stosunków UE-Europa Wschodnia, oraz bezpieczeństwa obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Podjęta zostanie próba ukazania sytuacji międzynarodowej Europy Środkowo-Wschodniej (szczególnie Ukraina) w kontekście aneksji Krymu przez Rosję, konfliktu zbrojnego na Donbasie oraz reakcji ze strony Europy. Z jednej strony położony zostanie nacisk na kwestie geopolityczne, z drugiej podjęta zostanie również próba ukazania implikacji działań Rosji na płaszczyźnie bezpieczeństwa – nie tylko dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale również dla państw obszaru poradzieckiego.

  Moderator:
  prof. Tomasz Stępniewski, KUL

  Paneliści:
  dr Martin Dahl -
  Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  dr Juriy Fedoryk - Uniwersytet w Berdiańsku, Ukraina
  dr Vitalii Lebediuk -
  dziekan Wydziału Zarządzania Polityczno-Informacyjnego, Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, Ostróg, Ukraina
  Wojciech Konończuk -
  Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa
  dr Tomasz Olejarz -
  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  dr Andrzej Szabaciuk -
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  prof. Ihor Todorov -
  dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Integracji Euroatlantyckiej, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina

  Partnerzy panelu:

  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
  Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów KUL
  Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
 • 15:45 - 17:15 LCK / S7C / S6
  Nauka i edukacja

  Warsztat: Program Erasmus+

  Trenerzy:
  Jakub Kozłowski –
  FRSE, ekspert Partnerstwa strategiczne
  Jakub Rejniak
  – FRSE, ekspert Mobilność Osób Pracujących z Młodzieżą
  Mateusz Małyska - Sempre a Frente, Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+
  Lia Sayadyan –
  FRSE, ekspert Mobilność Osób Pracujących z Młodzieżą

  Partnerzy warsztatu:

  Fundacja Sempre a Frente
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 15:45 - 17:15 LCK / S7D
  Turystyka

  Panel dyskusyjny: Kulinarny wymiar podróży

  Opis panelu:
  W ostatnich latach zauważalne jest zwiększone zainteresowanie turystyki opartej o kuchnię i kulinaria. Nie jest to oczywiście główna motywacja przyjazdu, ale często jeden z głównych czynników budujących satysfakcję z pobytu. Stacje telewizyjne emitują różnorodne programy o tej tematyce, księgarnie pełne są książek i czasopism kulinarnych, w Internecie rekordy popularności biją blogi autorstwa miłośników gotowania, przybywa też ofert warsztatów i eventów kulinarnych. Mimo rozwijającej się i propagowanej zewsząd mody na regionalne produkty i powrót do dawnych polskich smaków, przypraw i receptur wciąż jest niewiele miejsc, które są lokalną atrakcją turystyczną. Miejscem, które koniecznie trzeba odwiedzić by bliżej poznać atmosferę miasta, jego dawne i współczesne dziedzictwo.
  Tematyka trzeciego w ramach linii panelu turystycznego poświęcona jest dobrym praktykom w zakresie budowania filozofii działalności obiektów gastronomicznych nawiązujących do efektu pochodzenia (place of origin). Podczas dyskusji zastanowimy się czy szlaki kulinarne są rzeczywiście popularne wśród turystów? Kto jest uczestnikiem eventów kulinarnych? Czy można wyróżnić się na rynku promując lokalne tradycje? Co jest barierą, a co potencjałem rozwoju?

  Moderator:
  Agata Patoleta - kierownik referatu ds turystyki, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  Magdalena Kasprzyk - Chevriaux
 • 15:45 - 17:15 LCK / S8
  Dziedzictwo i pojednanie

  Panel dyskusyjny: 100-lecie niepodległości: przeszłość czy przyszłość?

  Opis panelu:
  Rok 1918 przyniósł fundamentalne zmiany na mapie Europy. W naszym regionie powstały niepodległe państwa m.in Polska i Litwa, w Rosji ugruntowali swą władzę bolszewicy, fiaskiem zakończyły się natomiast próby stworzenia niepodległej Ukrainy i Białorusi. Stulecie niepodległości obchodzone uroczyście w Polsce to okazja do refleksji zarówno nad przeszłością, jak teraźniejszością i przyszłością. Historia wciąż wpływa na współczesne stosunki państw regionu. Niekiedy jest to wpływ obciążający, kiedy indziej zaś budujący wspólną tożsamość. Paneliści zastanowią się więc nad pożytkami i nadużyciami historii, a także podejmą próbę zdiagnozowania współczesności.

  Moderator:
  prof. Mirosław Filipowicz -
  Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

  Paneliści:
  Artur Michalski -
  Ambasador RP na Białorusi
  Nikolai Klimeniouk -
  publicysta, Berlin
  dr Kirył Koczegarow -
  Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa
  dr Marek Radziwon -
  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa

  Partner panelu:

  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

  Partner linii:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 15:45 - 17:15 LCK / S1

  SESJA ZAMKNIĘTA
  Seminarium OECD

 • 17:30 - 18:00 LCK / S2

  Podsumowanie i podziękowania

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję