23-24 września 2019

Rejestracja

Do kongresu pozostało:

dni
godzin
minut
PATRONAT
HONOROWY

Tegoroczna VIII edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej poświęcona będzie wyjątkowym wydarzeniom oraz ich roli w naszej współczesnej rzeczywistości.

Rok 2019 jest dla Lublina rokiem szczególnym – w dniu 1 lipca mija 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską. Tegoroczna wyjątkowa edycja przypada
w roku 10-lecia Partnerstwa Wschodniego, 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 20-lecia członkostwa w NATO i 30-lecia przemian demokratycznych
w regionie Europy Środkowej. Jest to doskonały punkt wyjścia do dyskusji o przyszłości współczesnej Europy, jej tożsamości, wyzwaniach, z którymi trzeba się zmierzyć, oraz
o potrzebie głębszej integracji i współpracy. Istotnym elementem dyskusji będą także panele poświęcone stosunkom gospodarczym - LUB-INVEST, regionalnym partnerstwom, współpracy transnarodowej i regionalnej.

Na tegorocznym Kongresie nie zabraknie również ważnych zagadnień związanych z dziedzictwem i pojednaniem, demokracją lokalną oraz nauką i edukacją, jakże ważną dla wciąż reformującej się Ukrainy. Ponadto niezwykle ciekawie zapowiadają się panele poświęcone turystyce, kulturze, innowacjom, mobilności oraz szeroko rozumianej równości.

Debaty ukierunkowane będą na wskazanie jak wiele istnieje obszarów współpracy regionalnej w całej UE
z sąsiadującymi krajami Partnerstwa Wschodniego i jak sprawnie budować porozumienia i trwałe relacje partnerskie na wielu płaszczyznach.

Szanowni Państwo,

Przed nami kolejna VIII. edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, który odbędzie się w tak ważnym dla Lublina 2019 roku, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Unii Lubelskiej. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w tegorocznym Kongresie i wspólnego świętowania z nami tego jubileuszu.

Rok 2019 jest dla Lublina rokiem szczególnym, w dniu 1 lipca mija bowiem 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską. Ten jubileusz to doskonała okazja do szerszej refleksji nad wspólnym dziedzictwem kulturowo-historycznym Europy Wschodniej, a także istotnej roli Lublina i Lubelszczyzny w kształtowaniu europejskiej wspólnoty narodów. Razem pokażemy, jak czerpać z dziedzictwa i doświadczeń Unii Lubelskiej i budować przyszłość obecnej Europy. Tegoroczna wyjątkowa edycja przypada również w roku 10-lecia Partnerstwa Wschodniego, 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także 20-lecia członkostwa
w NATO i 30-lecia przemian demokratycznych w regionie Europy Środkowej.

Mam głęboką nadzieję, że udział w tegorocznym Kongresie przyniesie Państwu wiele pozytywnych wrażeń, a pozyskane doświadczenia i nawiązane kontakty przyczynią się do zacieśnienia relacji w budowaniu i kształtowaniu międzynarodowej współpracy.

dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Szanowni Państwo,

miło mi zaprosić Państwa do udziału w VIII Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej.

Województwo Lubelskie i miasto Lublin to miejsca, które od stuleci znajdują się na styku kultur, tradycji oraz religii Europy Wschodniej i Zachodniej. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej nawiązuje do bogatego doświadczenia tej części Europy, zapewniając platformę dialogu na temat inicjatyw lokalnych oraz przedsięwzięć realizowanych we współpracy transgranicznej
i międzyregionalnej.

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się w szczególnym czasie. W 1569 roku odbył się w Lublinie sejm, który doprowadził do powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dlatego pielęgnowanie pamięci o tym istotnym dla Europy Środkowo-Wschodniej wydarzeniu w roku, w którym obchodzimy jego 450. rocznicę, może stać się okazją do refleksji o historii, teraźniejszości i przyszłości Polski, zwłaszcza w kontekście współpracy z sąsiadami oraz współdziałania z innymi państwami Unii Europejskiej, przy równoczesnym zachowaniu własnej tożsamości, tradycji i kultury. Oryginalna myśl polityczna, mądrość elit, potęga militarna, rozkwit kultury i nauki pozwoliły zająć Polsce godne miejsce w Europie, prowadzić dalekowzroczną politykę i realizować na przestrzeni czterech wieków model funkcjonowania państwa w duchu poszanowania narodów.

Jestem przekonany, że Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, stwarzając przestrzeń do dyskusji o zasadach i celach współpracy między Unią Europejską, a państwami Europy Wschodniej, podkreśli ten wyjątkowy jubileusz. Zapraszając do udziału w VIII edycji Kongresu, życzę Państwu wielu inspirujących spotkań i owocnych rozmów!


Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa Lubelskiego
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję