Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 • 14:00 - 15:30
  S6
  DEMOKRACJA LOKALNA
  Panel dyskusyjny: Sieciowanie samorządowej współpracy międzynarodowej
  Moderator:
  Paweł Prokop - Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Polska

  Paneliści:
  • Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Polska
  • Viktor Ovcharuk - Przewodniczący Tarnopolskiej Rady Obwodowej, Polska
  • Mirosław Żydek - Wójt Gminy Konopnica, Polska
  • Sergiey Poperchnyy - Mer Trembowli, Ukraina
  • Oleksandr Hanushchyn - Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej, Ukraina
  • Bartłomiej Ostrowski - dyplomata, samorządowiec, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej ALDA, Polska
  • Dariusz Wróbel - Przedstawiciel Komitetu Regionów Unii Europejskiej, Burmistrz Opola Lubelskiego, Polska

  Partner panelu:
  Fundacja Inicjatyw Menadżerskich
 • 15:45 - 17:15
  S2
  DEMOKRACJA LOKALNA
  Panel dyskusyjny: Stan aktualny i perspektywiczny reformy decentralizacyjnej w Ukrainie
  Moderator:
  dr Oleksandr Sofiy - kierownik programu analitycznego Fundacji Europejski Dialog, Ukraina

  Paneliści:
  • dr Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, realizatora projektu DOBRE, Polska
  • Paweł Prokop - Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Polska
  • prof. Dmytro Dzvinchuk - prof. Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku, Radny Obwodu Iwano-Frankiwskiego, Ukraina
  • Serhii Chernov - przewodniczący Rady Obwodowej Charkowa, prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Rad Rejonowych i Obwodowych, prezes Stowarzyszenia Samorządów Obwodu Charkowskiego, Ukraina

  Partner panelu:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, realizator projektu DOBRE
  Fundacja Europejski Dialog we Lwowie
 • 17:30 - 19:00
  S2
  DEMOKRACJA LOKALNA
  Panel dyskusyjny: Decentralizacja jako skuteczny instrument poprawy efektywności zarządzania
  Moderator:
  Krzysztof Łątka - Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin, Polska

  Paneliści:
  • Pavol Demeš - Minister Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej w latach 1991–1992, Słowacja
  • Stepan Barna - Przewodniczący Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Ukraina
  • Aleksandr Kynev - Politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Krajowego Uniwersytetu Badawczego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie, ekspert Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, Rosja
  • Tatiana Vorozheikina - Moskiewska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, ekspertka Moskiewskiej Szkoły Edukacji Obywatelskiej, Rosja
  • Gieorgij Chizhov - szef programów badawczych kijowskiego Centrum Wsparcia Reform, Ukraina
  • Nana Tavdumadze - kierowniczka projektu "Partycypacyjny charrette na rzecz Strategii Rozwoju Turystyki Regionu Guria", szefowa biura Rady Miasta Ozurgeti, Gruzja

  Partner panelu:
  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie
 • 11:15 - 12:45
  S2
  DEMOKRACJA LOKALNA
  Panel dyskusyjny: Źródła transgranicznego finansowania rozwoju lokalnego
  Moderator:
  Anna Jastrzębska - Kierownik referatu ds. projektów międzynarodowych Urzędu Miasta Lublin, Polska

  Paneliści:
  • dr Leszek Buller - Dyrektor Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, Polska
  • Maciej Falkowski - Prezes Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Polska
  • Anna Kertyczak - Wiceprezes Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji, Polska
 • 14:00 - 15:30
  S2
  DEMOKRACJA LOKALNA
  Panel dyskusyjny: Polskie doświadczenie budowania demokracji specialite de la maison polskich ngo pracujących na Wschodzie
  Moderator:
  Martyna Bogaczyk - Prezes Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji, Polska

  Paneliści:
  • Mirosław Skórka - Dyrektor Programu Study Tours to Poland, Polska
  • Marzena Rafalska - Stowarzyszenie Edukator, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Polska
  • Megi Bibiluri - społeczna aktywistka, Gruzja
  • Oleksandr Buzyuk - Radio "Hromadskie", Ukraina
  • Oleh Levchenko - Dyrektor Centrum Rozwoju Samorządu w obwodzie winnickim, Ukraina

  Partner panelu:
  Fundacja Edukacja dla Demokracji
 • 15:45 - 17:15
  S2
  DEMOKRACJA LOKALNA
  Panel dyskusyjny: Urzędnicy i watchdogi - czy współpraca jest możliwa? Perspektywa polska i ukraińska
  Moderator:
  Krzysztof Jakubowski - Prezes Zarządu Fundacji Wolności, Polska

  Paneliści:
  • Jadwiga Furmaniak - Kierownik Referatu ds. Petycji, Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obsługi Informacyjnej Urzędu Miasta Lublin, Polska
  • Svyatoslav Klichuk - analityk i koordynator inicjatywy publicznej pt. Dla uczciwego przetargu, Ukraina
  • Andriy Tokarski - Przedstawiciel Rady Koordynacyjnej NGO Sieć Obywatelska OPORA, Ukraina
  • Vitaliy German - Wicemer Równego, Ukraina

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję