Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Obejrzyj transmisję online

Ocaleni i ocalający

Sala S8 - 10:45–12:15

Zobacz transmisję

Od kryzysu do wolności

Sala S8 – 13:15-14:45

Zobacz transmisję

Tegoroczny Kongres skoncentruje się wokół zjawiska decentralizacji. Oprócz zagadnień związanych z doświadczeniami transformacji systemowych, uczestnicy wydarzenia będą debatowali o zmieniającej się strukturze działań w obszarze kultury.

Wiele uwagi zostanie również poświęcone migracjom i ich wpływowi na obecną sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie mobilności edukacyjnej studentów i naukowców, a przyczynkiem do dyskusji będą wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Europejski Uniwersytet Wschodni. Ponadto, obrady Kongresu obejmą również zagadnienia pamięci, historii konfliktów, refleksji nad postawami ludzkimi, aktualnymi wyzwaniami edukacji międzykulturowej oraz poszukiwania modeli porozumień w Europie Środkowo-Wschodniej.

Szczególnego wydźwięku w debatach nabiorą tegoroczne rocznice, takie jak 20-lecie współpracy pomiędzy Lublinem a Łuckiem, a także obchody 25-lecia uzyskania niepodległości Armenii i Ukrainy.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na tegoroczną edycję największego wydarzenia Polski Wschodniej!
Niezmiernie cieszymy się z rosnącego zainteresowania Kongresem Inicjatyw Europy Wschodniej. Z roku na rok gościmy coraz więcej specjalistów w dziedzinie współpracy rozwojowej i transgranicznej, poruszających aktualne problemy i dzielących się cennymi doświadczeniami. Z jednej strony świadczy to o randze wydarzenia, z drugiej zaś – o nieustannej potrzebie organizowania tego rodzaju przedsięwzięcia dla licznych zainteresowanych. Istotne znaczenie ma fakt, że Lublin pełni wiodącą rolę we współpracy pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza z Ukrainą.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wypracowanymi materiałami pokongresowymi, tj. katalogiem, rekomendacjami, galerią fotografii z poprzednich edycji oraz materiałami multimedialnymi.

Mamy głęboką nadzieję, że udział w tegorocznym Kongresie przyniesie Państwu wiele korzyści zawodowych, zaś pobyt w Lublinie – uhonorowanym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego – pozostawi niezatarte, pozytywne wrażenia.

dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

PATRONI HONOROWI

PARTNERZY KONGRESU

PATRONI MEDIALNI


Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję