KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Lublin
23 - 24 września 2019
Lubelskie Centrum Konferencyjne


Forum Partnerów

W ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej odbędzie się Forum Partnerów, poprzez które chcemy aktywnie wspierać proces sieciowania instytucji oraz organizacji Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.

Będzie ono miejscem tworzenia konsorcjów i szukania źródeł finansowania wspólnych projektów. Forum będzie sprzyjało wzmocnieniu wizerunku Polski i Lublina jako liderów wspólnych inicjatyw regionalnych, kreatorów w budowaniu trwałych relacji regionalnych Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, inicjatorów nowych partnerstw i projektów. Forum Partnerów będzie imprezą towarzyszącą dla debat i dyskusji linii Regionalne Partnerstwa.

Uczestnicy Forum będą mogli:

  • znaleźć partnerów dla współpracy zarówno transnarodowej jak i krajowej,
  • podzielić się dobrymi praktykami,
  • zdobyć nowe doświadczenia od praktyków działających w różnych dziedzinach.

Miejsce: Centrum Spotkania Kultur
Termin: 24.09.2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest wypełnienie FORMULARZA i przesłanie zgłoszenia do 31.08.2018 r. na adres kongres@lublin.eu z dopiskiem w tytule FORUM.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne.

Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać ewentualne dodatkowe materiały promocyjne (logotypy, linki, fotografie, spoty reklamowe, krótkie prezentacje multimedialne), które mogą zostać umieszczone w sieci oraz na mobilnych urządzeniach podczas Kongresu.


Forum Partnerów jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018".

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję