Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 (znany poprzednio jako Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej), poświęcony był wyzwaniom, jakie przed lokalnymi wspólnotami w całej Europie postawiła pandemia COVID-19. Tematem przewodnim Kongresu organizowanego w dniach 6-9 października 2020 r. był Samorząd jutra. Między otwartością
a odpowiedzialnością.
Ze względu na obecną sytuację wydarzenie w całości odbyło się w przestrzeni wirtualnej, z wykorzystaniem nowoczesnej platformy i symultanicznego tłumaczenia na trzy języki: polski, angielski i rosyjski.

Cztery dni Kongresu wypełnione były panelami i warsztatami z udziałem wybitnych europejskich ekspertów, takich jak Charles Landry (Wielka Brytania), Prof. Aleksander Sogomonov (Rosja), Rasmus Wiinstedt Tscherning (Dania), Marharyta Zhenchuk (Ukraina), Krzysztof Czyżewski (Polska) skupionymi wokół czterech obszarów tematycznych.
Debata otwierająca z udziałem włodarzy miast z różnych części Europy, dotyczyła priorytetów samorządu w nowej (post)pandemicznej rzeczywistości. W kolejnych dniach zwróciliśmy uwagę na funkcjonowanie kultury i turystyki kulturowej w nowych warunkach oraz jak budować markę turystyczną miasta. Następnie dyskutowaliśmy na temat możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarczego, granic tradycyjnie rozumianego wzrostu oraz strukturalnych zmian na rynku pracy. Przyjrzeliśmy się nowej „fali” innowacyjności, firmom i sektorom, które najlepiej poradziły sobie w obecnych warunkach. Podjęliśmy również dyskusję na temat samoorganizacji społecznej w czasach pandemii, z uwzględnieniem sytuacji społeczności migranckich.

Jak co roku, Kongresowi towarzyszyło Forum Partnerów, mające na celu stworzenie przestrzeni komunikacji oraz wymianę doświadczeń między organizacjami poszukującymi międzynarodowych partnerów. Spotkanie on-line Radnych miejskich poświęcone było funkcjonowaniu samorządu w czasie pandemii oraz perspektywie współpracy z miastami partnerskimi w przyszłości. Podczas Giełdy Grantodawców zaprezentowane zostały możliwości pozyskania środków finansowych z wybranych programów grantowych. W ramach Konkursu dobrych praktyk przedstawione zostały najlepsze rozwiązania w zakresie inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej i współpracy transgranicznej w Europie i krajach Partnerstwa Wschodniego w obliczu pandemii koronawirusa. Kongresowi towarzyszyły również wydarzenia kulturalne transmitowane w formie live streamingu.
Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 otrzymał dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar” oraz został objęty honorowym patronatem Komisji Europejskiej, a do wielu dotychczasowych Partnerów w tym roku dołączyli: Związek Miast Ukrainy, Białoruska Organizacja "Miasta Partnerskie" i Instytut Adama Mickiewicza.

Wszystkie wydarzenia w ramach Kongresu były dostępne bezpłatnie, po zarejestrowaniu się na platformie on-line.
Wydarzenia kulturalne są dostępne on-line na stronach organizatorów i partnerów Kongresu.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję