<h4>Aleksandra Zińczuk</h4><span>Badaczka historii ustnej</span>
Badaczka historii ustnej i niematerialnego dziedzictwa wielonarodowego, szczególnie pogranicza etnicznego, prowadzi ekspedycje terenowe, inicjatywy społeczne i artystyczne wspierające polsko-ukraińskie pojednanie.
 <h4>Krystyna Zarosińska</h4><span>Nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor Gimnazjum nr 1 w Świdniku</span>
Nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor Gimnazjum nr 1 w Świdniku, szkoły partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec, należącej do międzynarodowej sieci „Szkoły: Partnerzy Przyszłości (PASCH)”. Z wykształcenia nauczyciel nauczania początkowego i języka polskiego. Absolwentka wydziału pedagogiki UMCS i polonistyki KUL. Menedżer oświaty. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Inicjatorka realizacji w Gimnazjum nr 1 w Świdniku programu DSD we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Za Granicą i Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec. W zarządzaniu placówką oświatową kładzie nacisk na współpracę i inicjatywy społeczności szkolnej. Pomysłodawczyni wdrożenia innowacji pedagogicznych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Propagatorka oceniania kształtującego i ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem profilu szkoły. Współorganizatorka współpracy międzynarodowej ze szkołami Ukrainy i Niemiec. Jej pasją jest wspieranie nauczycieli w stosowaniu ciekawych inicjatyw i rozwiązań na rzecz uczniów i rodziców.
<h4>Rafał Zgórzak</h4><span>Członek Zarządu Instytut Badań i Rozwoju Nauk Prawnych i Ekonomicznych Eurostrateg</span>
Recenzent Kodeksu urbanistyczno – budowlanego w zakresie zgodności z prawem UE i efektywności inwestycyjnej. Członek zarządu Instytutu Nauk Prawnych i Ekonomicznych Eurostrateg sp. z o. o., zajmującej się specjalistycznymi analizami, badaniami oraz szkoleniami dla instytucji publicznych i biznesu. Aktualnie przedmiotem badań i analiz Instytutu jest nowy opatentowany w USA model zgazowania węgla do naturalnego gazu (CH4), który ma być przekształcamy w Eter Dimetylowy. Ponadto jest doradcą operatora przesyłowego - Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. w zakresie inwestycji i eksploatacji, rozliczania projektów współfinansowanych z UE, połączeń międzynarodowych, a także członkiem zarządu Power4Power sp. z o.o. oraz organów grupy inwestycyjnej Wind Holding i Wind Holding 2 (21 spółek).
<h4>prof. Klaus Ziemer</h4><span>Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie</span>
Urodzony w 1946 r. w Heidelbergu. Studia historii, politologii i łaciny na uniwersytetach w Heidelbergu i Monachium 1966-72. W 1977 r. doktorat i 1985 r. habilitacja na Uniwersytecie w Heidelbergu w naukach o polityce. 1991-2011 profesor zwyczajny na Uniwersytecie w Trewirze, 1998-2008 dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Od 1998 profesor nauk o polityce na UKSW w Warszawie. Pola zainteresowania: Transformacja systemów politycznych i społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowej i Wschodniej, Historia współczesna Polski, Stosunki polsko-niemieckie od drugiej wojny światowej, Polityka historyczna.
Doktor nauk filozoficznych, redaktor czasopisma pt. Nietykalny zapas. Debata o polityce i kulturze, docent Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję