<h4>Andriy Tokarski</h4><span>Przedstawiciel Rady Koordynacyjnej NGO Sieć Obywatelska OPORA</span>
Od 2006 roku zaangażowany w Watch dog działania OPORY. Wszystko zaczęło się od ochrony prawa rodziców i dzieci którzy zajmują się w klubach młodzieżowych i wzrosła do poziomu wdrażania narzędzi partycypacyjnych na poziomie miasta.
Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo europejskie i międzynarodowe, polityka zagraniczna Ukrainy. Profesor Katedry Badań Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego. Do 2014 r. – profesor Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Donieckiego Uniwersytetu Narodowego. Autor ponad 400 publikacji naukowych i naukowo-metodycznych. Wybrane prace: „Euroatlantycka integracja Ukrainy” (Donieck, 2008), „Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie a Ukraina” (Donieck, 2008), „Ukraina a NATO: organy władzy państwowej, sądowej i systemu organów ścigania jako przewodni uczestnicy integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy” (Kijów, 2008), „Globalizacja bezpieczeństwa” (Donieck, 2011), „Sojusz Północnoatlantycki: historia, funkcje, struktura, stosunki z Ukrainą” (IwanoFrankiwsk, 2013), „Transformacja stosunków politycznych i zarządzania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej oraz doświadczenia dla Ukrainy” (Iwano-Frankiwsk, 2013), „Wschód i Południe Ukrainy: czas, przestrzeń, społeczeństwo” (Kijów, 2014).

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję