<h4>Mykoła Riabczuk</h4><span>Ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta</span>
Urodzony w 1953 r. w Łucku, ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta, poeta, tłumacz m.in. polskiej klasyki. Współpracownik Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska i współzałożyciel opiniotwórczego kijowskiego miesięcznika „Krytyka”, od wielu lat współpracuje z lubelskim czasopismem "Kultura Enter". Za publikację wierszy w almanachu Skrzynia (Skrynia) został relegowany ze studiów. Pełni funkcję wykładowcy i profesora wizytującego na amerykańskich uczelniach. Laureat Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego.
<h4>Dr Julita Agnieszka Rybczyńska</h4><span>Prawniczka i politolożka</span>
Związana z Wydziałem Politologii UMCS od lat 90-tych XX wieku. Obecnie pracuje jako wykładowca w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Odbyła pobyty naukowe i jako profesor wizytujący w wielu instytucjach akademickich w Europie i Stanach Zjednoczonych, m.in. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University; Rutgers University; Nuffield College at Oxford University, University of Reykjavik. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu instytucjonalnych i prawnych aspektów procesów transformacji systemowej. Jest specjalistką w zakresie praw człowieka, praw mniejszości narodowych, językowych i etnicznych, demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, jak również sektora pozarządowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka i redaktorka wielu publikacji naukowych.
Łączy badania naukowe i pracę dydaktyczną z pracą w dziedzinie polityki publicznej i współpracy rozwojowej. Pełniła funkcje ekspertki i konsultantki w wielu instytucjach publicznych na poziomie samorządowym i rządowym, w organizacjach pozarządowych oraz organizacjach międzynarodowych, m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, OBWE-Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, US-Ukraine Foundation oraz Fundacją Inicjatyw Menadżerskich. Jest członkinią Rady Centrum Kompetencji Wschodnich (CKM), think-tanku promującego efektywną i zrównoważoną współpracę oraz stymulujący dialog pomiędzy lokalnymi i regionalnym podmiotami publicznymi i społecznymi w państwach UE i Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej.
<h4>Prof. dr hab. Jan Rydel</h4><span>Historyk i badacz</span>
Historyk i badacz związany z Centralno-Wschodnią Europą i stosunkami polsko-niemieckimi w 19 i 20 wieku. Autor Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec. Zaszłości – Idee – Praktyka (Kraków 2011); „Polska okupacja” w północno-zachodnich Niemczech. 1945-1948. Nieznany rozdział stosunków polsko-niemieckich (Kraków 2000); niemieckie wydanie Die polnische Besatzung im Emsland 1945-1948 (Osnabrück 2003). Do 2010 roku był on badaczem i profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim, i teraz jest profesorem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pomiędzy 2001 i 2005 on był kierownikiem Biura Kultury, Nauki i Informacji przy polskiej ambasadzie w Berlinie. Był on dobrowolnym depozytariuszem w Muzeum Młynów Rydlówka Młodej Polski w Krakowie. Od 2008 roku on jest polskim przedstawicielem i zastępcą prezydenta na radzie w Polsko-Niemieckiej Fundacji dla Nauki. On jest przewodniczącym Komitetu Sterującego Europejską Siecią Pamięci i Solidarności i koordynator polskiej strony w ESPS.
<h4>Grzegorz Reske</h4><span>Producent i kurator sztuk performatywnych</span>
W latach 2012-2017 współkurator Konfrontacji Teatralnych w Lublinie, a w latach 2015-2017 Kaliskich
Spotkań Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej. W ostatnich latach współpracował także z Teatrem Powszechnym w Warszawie i Galerią Labirynt w Lublinie.
W ramach współpracy z East European Performing Arts Platform koordynuje współpracę sieciową pomiędzy krajami EEPAP a organizacjami z poza regionu. Z ramienia EEPAP, od 2017 roku zasiada w zarządzie IETM International Network for Contemporary Performing Arts.
 <h4>Rafał Rogulski</h4><span>Szef Sekretariatu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność</span>
Urodzony w 1970 we Wrocławiu. Studiował kulturoznawstwo i politologię o specjalizacji niemcoznawczej na Uniwersytetach we Wrocławiu i w Marburgu, a takżezarządzanie Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. W latach 1998-2001 i od 2007 r. asystent, a potem doradca prof. Władysława Bartoszewskiego w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, MSZ i w KPRM. W krąg jego zainteresowań badawczych wchodzą: zagraniczna polityka kulturalna, stosunki polsko-niemieckie, historia PRL i NRD. Jako dziennikarz pracował w dwumiesięczniku „Europa” i dzienniku „Życie”. Współpracował z Centrum Stosunków Międzynarodowych. W latach 2001-2005
sekretarz w wydziale kultury Ambasady RP w Berlinie. Od 2010 r. kieruje Sekretariatem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję