<h4>Paweł Prokop</h4><span>Przewodniczący Rady Programowej, prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich</span>
Autor projektów współpracy międzynarodowej (m.in. z partnerami włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi, azerskimi i tadżyckimi). Doradca Prezydenta Lublina ds. współpracy transgranicznej i partycypacji społecznej. Szef Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich. Audytor Systemów Zarządzania Jakością. Trener i konsultant, specjalista w zakresie coachingu organizacyjnego i tworzenia strategii rozwoju dla instytucji sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego.
<h4>Łukasz Prażmo</h4><span>specjalista w dziedzinie analiz przestrzennych</span>
specjalista posiadający ponad 10 lat doświadczenia w zakresie nowoczesnych analiz przestrzennych i wdrażaniu Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). Obecnie kieruje projektami prowadzonymi przez firmę GIS-Expert. Do zrealizowanych projektów i analiz należą m.in. "Dostępność przystanków dla ruchu pieszego w Lublinie", "Piesza dostępność komunikacyjna przedszkoli w Lublinie" czy "Jak mógłby wyglądać dworzec metropolitarny w Lublinie?".
<h4>Elżbieta Płaszczyk</h4><span>była Dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej</span>
Zajmowała kierownicze stanowiska od 1996 roku. Doświadczona (15-letnie doświadczenie zawodowe, 30 udanych projektów) kierowniczka projektów odpowiedzialna za przygotowanie, koordynację, realizację i nadzór nad projektami międzynarodowymi i krajowymi (Grundtvig, Leonardo da Vinci, EFS, FAMI, ERASMUS+). Współautorka i koordynatorka projektów dla migrantów i osób ubiegających się o azyl finansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców. Współautorka i moderatorka konsorcjum projektów poświęconych szczególnie wrażliwym grupom społecznym. Członkini Miejskiego Komitetu Dialogu i Równości.
 <h4>Maria Przełomiec</h4><span>Dziennikarka, była korespondentka Sekcji Polskiej BBC </span>
od lutego 1990 do grudnia 2006 roku pracując jako korespondent Sekcji Polskiej BBC specjalizujący się w tematyce związanej z państwami byłego ZSRR, uczestniczyła w praktycznie wszystkich bardziej istotnych wydarzeniach rozgrywających się na tym terenie. Maria Przełomiec jest autorem lub współautorem kilku specjalistycznych analiz, w tym wydanych przez Centrum Stosunków Międzynarodowych raportów: Czeczenia – niepodległość czy ograniczona suwerenność (1997), Rosja 2000 – koniec i początek epoki, Wymiar wschodni UE, szansa czy idée fixe polskiej polityki? (2002), The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention Ukraine’s complex transition (Peter Lang – International Academic Publishers 2014), a także książki Ukraina na zakręcie (wyd. Trio, 2005) oraz Tymoszenko-historia niedokończona (wyd Niecałe 2012) Od lutego 2007 roku prowadzi w TVP Info cykliczny program „Studio Wschód” poświęcony sytuacji polityczno-społecznej w krajach byłego ZSRS. Od 2015 roku prowadzi zajęcia podyplomowe pt Polskie Media o Wschodzie, w Studium Europy Wschodniej UW. Od września 2016 roku ma autorski, cotygodniowy program Spojrzenie na Wschód w Polskim Radio24.
<h4>Piotr Pogorzelski</h4><span>Dziennikarz Polskiego Radia</span>
Dziennikarz Polskiego Radia. Korespondent w Kijowie od 1 marca 2006 roku do 31 lipca 2015 Urodził się w Warszawie w 1977 roku. W 2000 roku ukończył Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a rok później – dwuletnie magisterskie Studia Wschodnie na tej samej uczelni poświęcone państwom byłego ZSRR. Od 2000 roku w Polskim Radiu, w Informacyjnej Agencji Radiowej. Pracując w Warszawie zajmował się, między innymi, tematyką międzynarodową, czasowo zastępował korespondentów w Mińsku, Moskwie i Kijowie. Od 2006 do 2015 roku w ukraińskiej stolicy na stałe jako przedstawiciel Polskiego Radia. Relacjonował tak ważne wydarzenia, jak Euro 2012, rewolucję godności oraz wojnę na wschodzie Ukrainy i aneksję Krymu. Publikuje regularnie w Nowej Europie Wschodniej.
 <h4>Michał Pukacz</h4><span>Koordynator oraz członek zarządu Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy</span>
Koordynator oraz członek zarządu Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy -dobrowolnego porozumienie przedsiębiorców, jednostek naukowych i naukowo- badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu, którzy chcą współpracować na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności Polski w tym kluczowym obszarze. Doradza Polskim Miastom jak wdrażać IoT na potrzeby Smart City. Najmłodszy Członek Krajowej Izby Gospodarczej Komitetu Gospodarki Miejskiej którego celem jest zwiększenie konkurencyjności miast jako elementów rynku. Pasjonat nowych technologii, starający się jak najwięcej swojej wiedzy przekazać lubelskiej społeczności
startupowej. Współorganizator dwóch cyklicznych imprez branży IT, Auli Polskiej Lublin oraz Startup Weekend Lublin. Współtworzy Lubelską Akademią IT, gdzie główna zasada mówi o tym, że każdego można nauczyć programować, liczą się tylko chęci. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
Jest dziennikarką, krytykiem i kuratorem sztuk scenicznych, redaktorką sekcji sztuk scenicznych w tygodniku kulturalnym Observator (Bukareszt). Wcześniej pracowała jako doradca artystyczny w Teatrze Narodowym w Bukareszcie, Teatrze Narodowym w Târgu-Mureş, a w 2016 roku była doradcą ministra kultury w Bukareszcie. Jest również ekspertem w zakresie programów kulturalnych w Rumunii i UE. Pisała obszernie o alternatywnej scenie artystycznej, kolektywach i artystach w Rumunii i w Europie Wschodniej, o społecznych wyzwaniach sztuki współczesnej, a także o zmianie stylu pracy. Na zlecenie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Sibiu zredagowała dwie książki: na temat Nowych Praktyk Sztuk Scenicznych w Europie Wschodniej oraz Koniec Reżyserii, Początek Tworzenia i Obmyślania Teatru w Europejskim Teatrze. Jest autorką Teatru na Poboczu Drogi oraz Słonia w Pokoju. Przewodniczka po Teatrze Niezależnym w Rumunii. Od 2011 roku jest współkuratorką Platformy Niezależnych Sztuk Scenicznych (Temps d'Images Festival, Cluj). Zorganizowała kilka pokazów rumuńskich niezależnych sztuk scenicznych w Bukareszcie i Lublinie, serię prezentacji polskich sztuk scenicznych, a w 2016 roku współorganizowała pilotażową edycję Regionalnego Biennale Choreografii w Bukareszcie.
<h4>Jan Piekło</h4><span>Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie</span>
Urodzony w 1952 roku w Krakowie. Od 2005 dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej w Kijowie i Warszawie. Poprzednio pracował w Fundacji „ZNAK” w Krakowie. Jako dziennikarz relacjonował wydarzenia rumuńskiej rewolucji 1989 roku i konflikt w byłej Jugosławii. Jest autorem dwóch książek na temat Bałkanów. Pracował dla mediów polskich i zagranicznych. Jako ekspert i konsultant do spraw mediów współpracował z European Journalism Centre, Rutgers University of New Jersey, MU Columbia School of Journalism, Uniwersytetem Jagielońskim w Krakowie, IREX Pro Media, Groeningen University i innymi instytucjami. Prowadził szkolenia dziennikarzy w Bośni, Słowacji, Rumunii i na Ukrainie. Odbył anglojęzyczny staż w dzienniku „Fort-Worth Star Telegram” w Teksasie.
 Do końca 1990 pracował w redakcji “Tygodnika Powszechnego” w Krakowie. Od 1982 do 1988 pisał dla wydawanej w podziemiu prasy Solidarności. Do 13 grudnia, 1981 był członkiem redakcji regionalnego dziennika “Gazeta Krakowska”. Zwolniony z pracy w stanie wojennym, praktykował jako psychoterapeuta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Otrzymał dyplom magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
<h4>Prof. Bogdan Prach</h4><span>Rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego</span>
Urodzony 23 sierpnia 1960 w Lesku - ksiądz greckokatolicki, od 2013 Rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Ukończył seminarium duchowne w Lublinie w 1985 (wyświęcony 7 lipca 1985). Pełnił posługę w różnych parafiach greckokatolickich w okolicach Gorlic, później w greckokatolickich parafiach w USA. W latach 1990-1997 dziekan w Jarosławiu. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1990 zdobył licencjat z historii Kościoła, następnie w 1994 obronił doktorat z historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (praca "Apostolska Admninistracja Łemkowszczyzny, 1934-1947"). Od 1997 pracuje na Ukrainie, najpierw jako rektor greckokatolickiego seminarium duchownego we Lwowie, a następnie od 2009 jako prorektor, a od 2013 jako rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję